வணக்கம்! வருக! தமிழ்நலம் சூழ்க!

*மலேசியாவின் முதல் தமிழ்த் தேசிய வலைப்பதிவு*

சனி, 30 மே, 2009

தமிழீழம் மலரும்; அது காலத்தின் கட்டாயம் -தமிழருவிமணியன் (காணொளி)

@ஆய்தன்:-
காலம் ஒருநாள் மாறும் - நம்
கவலைகள் யாவும் தீரும்

கருத்துகள் இல்லை: