வணக்கம்! வருக! தமிழ்நலம் சூழ்க!

*மலேசியாவின் முதல் தமிழ்த் தேசிய வலைப்பதிவு*

வெள்ளி, 1 மே, 2009

ஈழத்தின் 'அழுகுரல்' - குறும்படம்

@ஆய்தன்:-

ஈழத்தின் அழுகுரலை அறுத்துப் போகும்

ஈனச் சாதியரே - சிங்கள வெறிநாய்களே..!

வீர இனத்தின் வேர்களை வெட்டிப் போடும்

விலங்காண்டிக் கூட்டமே - சிங்கள தறுதலைகளே..!

கருத்துகள் இல்லை: