வணக்கம்! வருக! தமிழ்நலம் சூழ்க!

*மலேசியாவின் முதல் தமிழ்த் தேசிய வலைப்பதிவு*

ஞாயிறு, 7 ஜூன், 2009

இலங்கையில்.. இந்த நவின காலத்தில்.. நாசி (NAZI) காலத்து முகாம்கள்?

@நன்றி:-யாழ் இணையம்

@ஆய்தன்:-

கண்ணிலுமினிய சுதந்திரம் போனபின்

கைகட்டிப் பிழைப்பாரோ?

மண்ணிலின்பங்களை விரும்பிச் சுதந்திரத்தின்

மாண்பினை யிழப்பாரோ? -(பாரதியார்)

கருத்துகள் இல்லை: