வணக்கம்! வருக! தமிழ்நலம் சூழ்க!

*மலேசியாவின் முதல் தமிழ்த் தேசிய வலைப்பதிவு*

வியாழன், 11 ஜூன், 2009

தமிழீழத் தாகம் அடங்கும்வரை அடங்கமாட்டோம்:- நவின இசைப்பாடல்@ஆய்தன்:-

உன் படைப்புக்கள்

தாய் மொழிக்கும்......

தாய் நாட்டிற்கும்.......

தாய் நாட்டு மக்களுக்கும்........

பயனுள்ளவையாக இருக்கட்டும்......!


கருத்துகள் இல்லை: