வணக்கம்! வருக! தமிழ்நலம் சூழ்க!

*மலேசியாவின் முதல் தமிழ்த் தேசிய வலைப்பதிவு*

சனி, 19 ஜூலை, 2008

இனியத் தமிழில், இனி வானூர்தித் தகவல்

'மலேசியன் ஏர்லைன்சு சிசுட்டம்' (MAS) எனப்படும் மலேசிய வானூர்தி நிலையம் தன்னுடைய வாடிக்கையாளர் தகவல் நடுவத்தில் (Call Centre) தமிழ்மொழியை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்தத் தமிழ்ப் பயன்பாடு கடந்த 12.7.2008 முதல் அமுலுக்கு வந்துள்ளது. இனி, தமிழர்களும் தமிழ்ப்பேசும் வாடிக்கையாளர்களும் தமிழ்மொழியில் வானூர்தித் தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.


மலேசிய வானூர்திப் போக்குவரத்துத் தொடர்பான அனைத்து விவரங்களும் தகவல்களும் இனிமேல் தமிழிலேயே வழங்கப்படவுள்ளன என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி மட்டுமல்ல. மலேசிய வானூர்தி நிலையத்தில் மற்றைய மொழிகளுக்கு ஈடாகத் தமிழுக்கும் இடம் வேண்டும் என்று பல்லாண்டு காலமாக எமது மலேசியத் தமிழர் அமைப்புகள் முன்னெடுத்த முறையான நடவடிக்கைகளுக்குக் கிடைத்துள்ள மிகப்பெரிய வெற்றியாகவும் இதனைக் கருதலாம்.

மலேசிய வானூர்திப் போக்குவரத்துத் தொடர்பான தகவல்களைத் தமிழில் பெறுவதற்கு 1300883000 என்ற இலவய தொலைப்பேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம். வார நாள்களில் காலை 8.00 மணியிலிருந்து இரவு 9.00 மணி வரையிலும், வார இறுதி நாள்களில் (சனி - ஞாயிறு) காலை 9 மணியிலிருந்து மாலை 6 மணி வரையிலும் தமிழில் பேசி விவரமும் விளக்கமும் பெறலாம்.

ஆக, பலகாலம் காத்திருந்து இப்போதுதான் நம்முடைய தமிழுக்குக் கிடைத்திருக்கும் இந்த அருமையான வாய்ப்பைத் தமிழர்கள் அனைவரும் முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். மலேசிய வானூர்தி நிலையத்தைப் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு மலேசியத் தமிழரும் இனி இந்தத் தமிழ்ச் சேவையைப் பயன்படுத்த வேண்டும். அதோடு, மலேசியத்திற்கு வந்து போகும் தமிழகம், இலங்கை, சிங்கை உள்ளிட்ட அயலகத் தமிழர்கள் அனைவரும் இனிமேல் வானூர்தித் தகவல்களைப் பெற இந்தத் தமிழ்ச் சேவையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

தமிழுக்குக் கிடைத்துள்ள இந்த அரிய வாய்ப்பைத் தமிழர்கள் பயன்படுத்தாமல் போனால், வானூர்தி வாடிக்கையாளர் எவரும் தமிழ்ச் சேவையைப் பயன்படுத்துவதில்லை என்ற கரணியத்தைக் காட்டி மிக விரைவிலேயே தமிழ்ச் சேவைப் பிரிவை இழுத்து மூடி விடுவார்கள்.

மலேசிய வானூர்திகளைப் பயன்படுத்தும் எமது இனிய மலேசியத் தமிழர்களே.. உலகத் தமிழர்களே.. நமது உயிர்த்தமிழைக் காக்கும் கடமையை மறந்து விடாதீர்கள்!!

@ஆய்தன்:-
வானூர்தி நிலைய அறிவிப்புகள் தமிழில் வருவது எப்போது?
வானூர்தி நிலைய அறிவிப்பு பலகைகளில் தமிழ் வருவது எப்போது?

கருத்துகள் இல்லை: