வணக்கம்! வருக! தமிழ்நலம் சூழ்க!

*மலேசியாவின் முதல் தமிழ்த் தேசிய வலைப்பதிவு*

சனி, 3 மே, 2008

வாக்கெடுப்பு(3) முடிவு


மலேசியத் தமிழர்களிடையே தமிழ் உணர்வு பெருகி வருகிறது.


ஆம்:- 88%

இல்லை:- 12%

தெரியவில்லை:- 0%


@ஆய்தன்:
தமிழ் உணர்வு உள்ளவரை தமிழன் உயிர் வாழ்வான்!

கருத்துகள் இல்லை: