வணக்கம்! வருக! தமிழ்நலம் சூழ்க!

*மலேசியாவின் முதல் தமிழ்த் தேசிய வலைப்பதிவு*

ஞாயிறு, 10 பிப்ரவரி, 2008

வாக்கெடுப்பு(2) முடிவு


எந்தப் பள்ளியில் தமிழைக் கட்டாயப் பாடமாக்குவது நல்லது?

தேசியப் பள்ளிகளில் :- 8%
இடைநிலைப் பள்ளிகளில் :- 75%
மேற்கண்ட இரண்டிலும் :- 17%

  • ஆய்தன்: கட்டாயப் பாடமாக்கினால்தான் தமிழைப் படிக்கவேண்டுமா? ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் தாய்மொழி உணர்வு வேண்டாமா?

கருத்துகள் இல்லை: