வணக்கம்! வருக! தமிழ்நலம் சூழ்க!

*மலேசியாவின் முதல் தமிழ்த் தேசிய வலைப்பதிவு*

வெள்ளி, 10 ஜூலை, 2009

ஈழம், நேற்று - இன்று - நாளை:- சீமான் நேர்க்காணல் காணொளி


பகுதி 1


பகுதி 2


பகுதி 3


ஆய்தன்:-
நிலம் வீழலாம்!-எங்கள்
நெஞ்சம் வீழாது!
களம் மாறலாம்-எங்கள்
உளம் மாறாது!
எல்லாம் முடிந்தது என்று
இறுமாந்திருக்காதே பகையே!
காலம் வரும்வரை பொறுத்திருப்போம்
கரும் புலிகளின் சாம்பலில் இருந்து
உயிர்தெழுவோம்!!!!!!!!!!!!

கருத்துகள் இல்லை: